Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

Werken in wind, het beroep van de toekomst.

December 2019 is de Stichting Career opgeheven. Deze website blijft in de lucht tot de 2e helft van 2020.

In de komende 13 jaar tijd komen er naar verwachting 16.000 nieuwe banen bij!

Het is een innovatieve sector, constant in ontwikkeling, met uiteenlopende mogelijkheden voor een interessante loopbaan in een internationale werkomgeving.

De uitdaging die voor ons ligt is de snel groeiende vraag naar goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de (offshore) wind sector. CAREER biedt hier een antwoord op.

CAREER verbindt namelijk partijen en bevordert en coördineert een hechte en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van onderzoek en scholing.