Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

CAREER biedt een antwoord op de uitdaging die de snel groeiende vraag naar goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de (offshore) wind sector biedt. CAREER verbindt partijen en bevordert en coördineert een hechte en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van onderzoek en scholing.