Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

CAREER Nieuws

Nieuw rapport geeft inzicht in grote behoefte personeel voor wind op zee

Wind op zee zal een grote rol in de energietransitie spelen. Om de bouw en het onderhoud van de windparken te kunnen realiseren zijn voldoende arbeidskrachten nodig met de juiste kwalificaties. Maar om hoeveel arbeidskrachten gaat het? En welke competenties moeten zij hebben? Het rapport ‘Employment analysis (2019-2023) of various fields of activities in the Dutch offshore wind sector’ geeft antwoord. NWEA Voorzitter Hans Timmers ontving woensdag 10 juli het eerste exemplaar uit handen van de onderzoekers.

Werkgelegenheid op korte- en langere termijn

Het rapport laat zien dat er de komende vijf jaar 2500 mensen nodig zijn voor de bouw van de windparken. Als dit werk is afgerond is er voor het onderhoud, wat nog minimaal 20 jaar duurt, werk voor 320 FTE. 

Deze arbeidskrachten zijn niet zomaar gevonden. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is dan ook om een sector-breed human capital plan op te stellen. Het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs zullen de handen ineenslaan om zo de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de toekomst te borgen. CAREER zal hier, als overkoepelend orgaan, actief aan bijdragen.

Klik hier voor het volledige rapport.

Hans Timmers (rechts) voorzitter NWEA en David Molenaar (2e van rechts), CEO van Siemens Gamesa Nederland ontvangen het rapport uit handen van Bob Meijer (2e van links), directeur TKI Wind op Zee en Erwin Coolen (links), onderzoeker bij ECHT

CAREER aanwezig op Navingo Career Event

23 mei 2019

Weer zo'n gaaf project om jonge mensen enthousiast te maken voor de offshore windsector: Talent for Energy! Vandaag klimmen jongeren op het Navingo CAREER Event de toekomst letterlijk tegemoet. Stichting CAREER werkt samen met Centre of Expertise Water & Energy om dit mogelijk te maken en instroom van toekomstige arbeidskrachten voor de windsector veilig te stellen.

De klimwand op het Navingo Career Event
De klimwand op het Navingo Career Event

Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren, blijkt uit ECN-onderzoek

19 maart 2019

Het Klimaatakkoord is een banenmachine. Volgens ECN komen er per saldo 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bij in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug. “Het Klimaatakkoord creëert een bloeiende economie, met volop klimaatbanen. Extra inzet is nodig voor (technische) opleidingen, werving en bij- en omscholing. Zo kunnen we de transitie uitvoeren en de werkgelegenheidskansen grijpen. Het is ook belangrijk om werknemers in de fossiele sector een goede toekomst te bieden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE gaf ECN (part of TNO) opdracht voor het rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’.

Lees meer

illustratie werkgelegenheid klimaatakkoord
Werkgelegenheid klimaatakkoord

VETWIND II

8 maart 2019

De werkgelegenheid in offshorewind in landen rond de Noordzee groeit snel en er dreigt een tekort aan gekwalificeerde werknemers. Dit vraagt om uitbreiding van de  opleidingscapaciteit en verbetering van de kwaliteit van beroepsopleidingen.  

In het Erasmus+ project VETWIND II inventariseren partners uit Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Ierland, België en Nederland de ontwikkelingen en behoeften op het gebied van opleiding en training in offshorewind in onderwijs en bedrijfsleven. Het biedt een duurzaam netwerk van belangrijke stakeholders in het werkveld in de landen rond de Noordzee. Dit project is de eerste stap op weg naar echte Europese samenwerking betreffende de harmonisatie van MBO-opleidingen in nauwe samenwerking tussen de onderwijs en bedrijfsleven.

ROC Noorderpoort is penvoerder van dit project. Voor meer informatie: Stieneke Boerma, projectleider.

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

12 december 2018

Het CBS meldt dat er in 2017 in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in energie-gerelateerde activiteiten betreft zowel de exploitatie van energie als werk dat nodig is om investeringen te realiseren. Bijvoorbeeld voor het bouwen van windparken en zonnepanelen en het aanleggen en onderhouden van netwerken. Lees meer

Talent for Energy gelanceerd

7 november

In Zeeland werd #TalentForEnergy gelanceerd. De eerste jongeren community voor de windenergiesector. De Zeeuwse minorstudenten Offshore Renewable Energy van de HZ University of Applied Sciences en Scalda Winddock studenten ondertekenden een pledge om ambassadeur te zijn voor de windsector. De nieuwe ambassadeurs zullen o.a. gastlessen gaan verzorgen op basis- en middelbare scholen om jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met duurzaamheid en techniek, met een focus op windenergie.

De Provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences en Scalda vinden het belangrijk om te laten zien wat werken in de techniek- en Offshore Windsector zo bijzonder maakt in Zeeland. Daarom organiseerde Energy Port Zeeland samen met Provincie Zeeland een Studentencafé Offshore Wind tijdens de Contacta op woendag 7 november. Tijdens die inspirerende sessie vertelde Klaasjaap Buijs van Orsted over de aanleg van het nieuwe windpark. Joost Pellis van Atlas Professionals, recruiter voor de offshore windsector, vertelde over huidige en toekomstige banen in Zeeland.

#TalentFor Enegery is powered bij het Centre of Expertise Water & Energy en het Platform Energy Port Zeeland

Teach the Teacher sessie succesvol

2 november 2018

CAREER verwelkomde op vrijdag 2 november techniekdocenten uit het MBO en HBO op een Teach the Teacher-sessie over windenergie. Gastbedrijf Innogy ontving de deelnemers nabij Windpark Noordoostpolder, waar Gerard Greiner aftrapte met een presentatie over de energietransitie en windenergie. Gerard Schepers gaf vervolgens een mini-college over het ontwerp van turbinebladen, met specifieke aandacht voor de aerodynamische aspecten van het ontwerp. Na een lunch begaven we ons naar het windpark voor een rondleiding. Hier hebben we zowel de monitoringssite als een van de 7,5MW turbines van Enercon van binnen mogen bezichtigen en ontvingen we extra uitleg van Gerard Greiner.

We kijken terug op een geslaagde editie van Teach the Teacher en zien uit naar de bijeenkomsten in 2019. Ook in 2019 zullen we Teach the Teacher sessies organiseren. De agenda wordt in 2019 gepubliceerd

Teach the teacher-sessie over windenergie

3 september 2018

Terwijl bedrijven zitten te springen om goed opgeleide ingenieurs, kunnen de grootste twee technische universiteiten door geldgebrek de groei van het aantal studenten niet meer aan. En dat terwijl TU Delft en TU Eindhoven samen in tien jaar zijn gegroeid van 22.300 studenten naar 36.000. En de vraag van bedrijven is twee keer zo groot als wat bijvoorbeeld de universiteit Eindhoven kan leveren.  

Luister ook de volgende BNR podcast over dit onderwerp.

Windsector roept op om te gaan werken in wind

14 juni 2018

Tijdens de WindDays in Rotterdam deden diverse professionals een oproep. De komende jaren komen er veel banen in de windsector bij. Bekijk de oproep hieronder:

PWC Rapport: De economische bijdrage van windenergie op zee

7 juni 2018

Rapport voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: De belangrijkste bevindingen zijn:

Hieronder kunt u het rapport downloaden. 

SER advies Energietransitie en Werkgelegenheid

19 april 2018

In dit advies wordt CAREER als goed voorbeeld van recente initiatieven om mensen op te leiden voor beroepen in de energietransitie genoemd.

Hier vindt u het advies van de SER

  

19 april 2018

Nieuwsitem over tekort aan personeel bij NOS journaal.

Het begin van het artikel 'Overal zonnepanelen en boilers, maar te weinig mensen om ze aan te leggen' richt zich vooral op zonne-energie, de tweede helft gaat in op windenergie. CAREER wordt daarin genoemd. Willem den Ouden als lid van de raad van advies wordt geïnterviewd.

Lees meer

Stichting CAREER opgericht

Juli 2017

In juli 2017 is de stichting CAREER opgericht. CAREER verbindt partijen en bevordert en coördineert een hechte en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers op het gebied van onderzoek en scholing.

CAREER is een samenwerkingsverband opgezet vanuit TKI Wind op Zee samen met NWEA en later met Centre of Expertise. Lees meer over de samenwerkings partners.

Naast het bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partners, kent CAREER een Raad van Advies met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Een breed kernteam is nauw betrokken bij de uitvoerende werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CAREER.