Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

Organisaties in windenergie

Jongeren in wind

CETT Een community van en door toptalenten in energiestudies
Talent for Energy Een community van jonge ambassadeurs voor de windsector
Jet-Net, TechNet en TecWijzer Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Hier werken bedrijven en scholen aan uitdagend en prikkelend techniek onderwijs

Binnen de windenergiesector zijn diverse organisaties actief

Binnen de windenergiesector zijn diverse organisaties actief. Kijk voor een overzicht van wind op zee bedrijven in de business guide van Navingo.

Hieronder vind je organisaties die de sector faciliteren:

Holland Home of Wind Energy (HHWE)

Vereniging van exporteurs die in het buitenland de belangen behartigt van de Nederlandse windenergiebedrijven en -kennisinstellingen
Offshore Wind Innovators

Voor pioniers in de offshore wind industry

NWEA Branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
TKI Wind op Zee

Faciliteert onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee.