Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

Organisaties in windenergie

Jongeren in wind

CETT Een community van en door toptalenten in energiestudies
Jet-Net, TechNet en TecWijzer Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Hier werken bedrijven en scholen aan uitdagend en prikkelend techniek onderwijs
Platform Bèta Techniek (PBT) PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijs dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden.
SAMEEN Studerende Young Professionals: Die samen met jou willen werken aan een betere toekomst voor onze planeet, jouw organisatie en lokaal talent
Talent for Energy Een community van jonge ambassadeurs voor de windsector

Binnen de windenergiesector zijn diverse organisaties actief

Binnen de windenergiesector zijn diverse organisaties actief. Kijk voor een overzicht van wind op zee bedrijven in de business guide van Navingo.

Hieronder vind je organisaties die de sector faciliteren:

Centre of Expertise Water & Energy

Het Centre of Expertise Water & Energy richt zich op langjarige, intensieve publiek-private samenwerkingen. Vanuit onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt het Centre of Expertise bij aan innovaties voor duurzame en dynamische energietransitie, gerelateerd aan water
HBO offshore Network Een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Hogeschool Arnhem & Nijmegen en Hogeschool Zeeland. Gericht opleidingenen banen in de offshore sector.
Holland Home of Wind Energy (HHWE) Vereniging van exporteurs die in het buitenland de belangen behartigt van de Nederlandse windenergiebedrijven en -kennisinstellingen
Katapult Katapult is een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6000 bedrijven en 4.000 docenten. Doel is om de samenwerking tussen onderwijs,  bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren.
NWEA Branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee
Offshore Wind Innovators Voor pioniers in de offshore wind industry
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondersteunt ondernemend Nederland, met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
Techniekpact Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
TKI Wind op Zee

Faciliteert onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee.