Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

Over CAREER

CAREER richt zich op de Human Capital Agenda (HCA) van de sector windenergie. Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van instroom en de afstemming van het windenergie opleidingsaanbod van opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau op de behoeften van het bedrijfsleven in heel Nederland. Er wordt ook gewerkt aan het bevorderen van eenduidigheid in het opleidingsaanbod en kwalificaties. Als laatste biedt CAREER een platform voor opleidingen en bedrijven om kennis en ervaring uit te wisselen en vraag-gestuurd onderzoek te stimuleren.

CAREER staat voor:

Waarom CAREER?

Wind is een sector die snel groeit, internationaal, veilig, professioneel uitdagend en innovatief is. Wind energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie en dit biedt veel kansen voor studenten, opleidingen en het bedrijfsleven. Met name de offshore wind sector maakt een stormachtige ontwikkeling door. De markt groeit en de techniek ontwikkelt zich snel. En ook op het gebied van wind op land staat er nog veel te gebeuren.

Dit leidt tot een toenemende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. Momenteel zijn er naar schatting zo’n 6.000 mensen werkzaam in de sector en zal de werkgelegenheid in de periode tot 2020 groeien naar ruim 12.000. Op dit moment is er al een tekort aan onderhoudspersoneel in de ons omringende landen.

Om het onderwijs op peil te brengen en voldoende in- en uitstroom te bewerkstelligen is een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk. Daarom is CAREER opgericht.

Let op: CAREER voert zelf geen onderzoek uit en verzorgt geen opleidingen. CAREER jaagt aan en verbindt onderwijs en bedrijfsleven opdat in nationale en regionale samenwerkingsverbanden onderzoek en opleiding tot stand komt.