Coordination Applied Research Expertise Education skilled Resources

Partners

CAREER is een samenwerkingsverband opgezet vanuit TKI Wind op Zee samen met NWEA en later met het Centre of Expertise Water & Energy. Lees meer over de samenwerkings partners.

TKI Wind op Zee

Initiatiefnemer van CAREER is het TKI Wind op Zee en heeft als doel het stimuleren, verbinden en ondersteunen van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind.

Lees meer over het TKI Wind op Zee

TKI Wind op Zee

NWEA

Branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) werkt met alle belanghebbenden binnen en buiten de windenergiesector aan meer windenergie als essentiële pijler onder een volledig duurzame energievoorziening.

Lees meer over NWEA

NWEA

Centre of Expertise Water & Energy

Het Centre of Expertise Water & Energy legt verbindingen tussen partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het speerpunt ‘water en energie’, zoals bedrijven, ROC’s, hogescholen, overheden, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Door de krachten van bedrijven, overheden en kennisinstellingen te bundelen, komt maximale kennisontwikkeling en innovatiekracht tot stand.

Vanuit onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt het CoE bij aan innovaties voor duurzame en dynamische energietransitie, gerelateerd aan water. Denk hierbij aan het opwekken van windenergie op zee, aan getijdenstroom en aan zonne-energie op water. Daarbij vormen onderzoeksprojecten een goede vertaling van theorie naar praktijk. De resultaten van die onderzoeken zijn namelijk direct in te zetten in de markt én ze geven vorm aan de doorontwikkeling van het onderwijs. Van de blijvende en groeiende kennis en vakmanschap profiteert vervolgens de gehele sector.

Binnenkort kunt u meer lezen op de website van het Centre of Expertise Water & Energy.

Centre of Expertise Water & Energy